Kondiční cyklistický okruh za památkami Krásna

Po náročném výšlapu nám nabídne obec Krásno několik zajímavých památek: hornické muzeum, zvonici, monumentální kostel sv. Kateřiny, pozoruhodnou rozhlednu a ještě pozoruhodnější technickou památku Dlouhou stoku a na závěr pomalu opravovaný kostel Nejsvětější trojice v Nové Vsi.

Jaký je nejlepší způsob dopravy s kolem do Bečova nad Teplou?

Nejpohodlnější je samozřejmě doprava osobním vozem, který můžete bezplatně zaparkovat přímo u nádraží a to je zároveň ideálním výchozím bodem této trasy.

Doporučujeme také využití železnice na trase Karlovy Vary - Mariánské Lázně, neboť zde jezdí bezbariérové vlakové soupravy vybavené prostorem k odložení kol.

Kde zaparkovat?

Nádraží je ideálním výchozím bodem a lze zde také bezplatně zaparkovat. Další parkoviště při Mairánskolázeňské silnici se nacházejí blíže k centru a jsou zpoplatněná - u železničního přejezdu, pod hradem či při křižovatce silnic Karlovy Vary - Plzeň - Mariánské Lázně. Pokud jste zvolili jiný výchozí bod na trase, automobil lze parkovat samozřejmě také např. v Krásně nebo Nové Vsi.

Jak je trasa náročná?

Vzhledem k převýšení ji doporučujeme spíše zkušenějším cyklistům. Na druhou stranu vede cesta po celou dobu po asfaltce či zpevněném povrchu, kromě krátkého úseku možné odbočky k rozhledně v Krásně (2x1,5 km). 

Zajímavosti v dosahu trasy:

  1. centrum Bečova nad Teplou - s místními zajímavostmi se můžete blíže seznámit na trase centrem města
  2. smírčí kříž v Krásně
  3. krásenská rozhledna

A jedeme!

Pokud vyrážíme od nádraží, pojedeme ve směru na centrum města, stále po hlavní silnici (Mariánskolázeňská) až na křižovatku Plzeň-Karlovy Vary-Mariánské Lázně. Zde odbočíme vlevo směr Karlovy Vary. Cyklotrasa č. 362 pak pokračuje odbočkou vlevo na Milešov. A právě tento 5 km dlouhý úsek prověří naši kondici, čeká nás velmi prudké stoupání. V Krásně odbočíme opět vlevo na trasu č. 2135 a ocitneme se u Hornického muzea. Za odměnu si můžeme odpočinout při prohlídce. Uvidíme historický parní stroj z roku 1897, expozice historie rudného a uhelného hornictví regionu a Krásna, důlní dopravy a báňského záchranářství. V sousedním areálu je přehlídka lokomotiv a vagonů užívaných v podzemí a na povrchu, je zde také ukázková štola. Než se vydáme opět na cestu, nechme se naopak vézt - a to přímo důlním vláčkem! 

Z muzea pokračujeme po trase č. 2135 (ulicí Cínovou) směrem k centru obce. Pokud si nechceme nechat ujít kamenný smírčí kříž z poč. 16. století, pokračujeme ulicí Cínovou až na Hlavní silnici, zde odbočíme vpravo - kříž se nachází 50 m od křižovatky po levé straně. Po Hlavní ulici se vrátíme zpět a buď se můžeme opět napojit na trasu č. 2135 nebo též můžeme pokračovat po Hlavní ulici a napojit se na trasu později, u kostela. 

Na Náměstí se nachází pomník připomínající krutost druhé světové války: nechť každý procházející/projíždějící vzpomene na těchto 12 obětí ženského pochodu smrti. 

O kousek dál nemůžeme nespatřit mohutný novorománský kostel z roku 1859 zasvěcený sv. Kateřině. Další kulturní památka se nachází hned za kostelem, skryta mezi stromy: renesanční zvonice ze 16. století - stojí za prohlédnutí!

A teď již stále po trase č. 2135 budeme pomalu opouštět Krásno. Nad obcí zbystřeme pozornost! Jsou zde hned za sebou (150 m od sebe) dvě odbočky vlevo a my můžeme využít obě (pokud je chuť). Rozhodně se vyplatí malá (1,5 km) zajížďka ke krásenské rozhledně. Rozhledna upoutá jistě na první pohled svým netradičním tvarem cukrové homole s vnějším spirálovým schodištěm, údajně inspirováno babylónskou věží (tzv. zikkuratem). Další možnost posílit naši kondici - po výběhu 120 schodů budeme odměněni překrásnými výhledy - Doupovské hory, Krušné hory s Klínovcem, Vladař. Pokud toužíte po svatebním obřadu s pořádným výhledem, právě zde je ta možnost...

Vraťme se na silnici a pokračujme hned následující odbočkou vlevo po trase č. 2135. Za necelý 1,5 km budeme přejíždět "potok" - POZOR! nejedná se o potok nýbrž o významnou technickou památku, zároveň Národní kulturní památku, Dlouhou stoku. Vodní kanál v délce 24 km je z roku 1536 a sloužil k dopravě vody a dřeva pro důlní činnost. Ve své době se jednalo o vodní dílo, které nemělo v Evropě obdobu rozsahem ani způsobem provedení.  

Za 2 km přijedeme na silnici vedoucí do Nové Vsi. Odbočíme vlevo a zamíříme tam po trase č. 2019. Dominantou vesnice je kostel Nejsvětější Trojice z 18. století, který je dnes v dosti neutěšeném stavu. 

Trasu č. 2019 můžeme od tohoto místa až do Bečova označit jako odpočinkovou, neboť to většinou pojede samo. Ještě než sjedeme opět pod kopec k bečovskému nádraží, užijme si překrásné výhledy v horních partiích!