Dětské a edukační programy

 

Nabídka edukačních programů_ Státní hrad a zámek Bečov

Tematicky zaměřené edukační programy obohacují a rozšiřují školní výuku, vycházejí z rámcových vzdělávacích programů. Díky různým aktivitám rozvíjí zájem o poznání památek.

 

PROCHÁZKA MINULOSTÍ

JAKÝMI PROMĚNAMI PROŠEL HRADOZÁMECKÝ AREÁL V PRŮBĚHU ČASŮ? JAK SE ŽILO NA HRADĚ A NA ZÁMKU? JAK SE HOSPODAŘILO A JAK SE TRÁVILI CHVÍLE VOLNA A ZÁBAVY?

Děti se při procházce hradní stezkou, zámeckou zahradou a zámkem seznámí s historií místa a způsobem života v minulosti. Získají povědomí, čím se odlišoval život na hradě od života na zámku. Dostanou se do zajímavých, běžnému návštěvníkovi nepřístupných, částí areálu. Mohou si vyzkoušet některé z dobových dětských her.

Na program může navazovat výtvarná dílna, ve které si žáci navrhnou svůj dobový zámecký oděv v podobě zápichu.

Počet účastníků: 5 - 15

Délka: 45 – 60 min /

Místo: hradní nádvoří, zámecká zahrada, okružní komunikace, barokní zámek

Cena: MŠ 60 Kč / ZŠ 100 Kč

Poznámka: Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Program je třeba telefonicky objednat.

                

RELIKVIÁŘ PRO KAŽDÉHO

KDO SE STAL SVATÝM A PROČ JEJ LIDÉ UCTÍVALI? CO JSOU RELÍKVIE A JAKÝ BYL JEJICH VÝZNAM?

CO DĚLÁ ZLATNÍK A CO RESTAURÁTOR? CESTA RELIKVIÁŘE SV. MAURA NAPŘÍČ DĚJINAMI. RELIKVIÁŘ SV. MAURA.

V programu se dostaneme do středověku a počátků křesťanství. Řekneme si, kdo se mohl stát svatým. Seznámíme se s historickými mezníky ve vztahu k relikviáři sv. Maura. Objevíme význam symbolů spojených s relikviářem. Přiblížíme si práci zlatníka a restaurátora. Zjistíme, co se ukrývá v relikviáři. Prohlédneme si detailně relikviář sv. Maura. Budete pátrat po informacích do pracovního listu.

Na program může navazovat výtvarná dílna, věnovaná zdobnosti relikviáře za použití různých výtvarných technik.

Počet účastníků: 5 -20

Délka programu: 60 min.

Místo: Edukační učebna, expozice relikviář sv. Maura

Cena: 6 – 17 let  90 Kč; 18 – 24 let 180 Kč

Poznámka: Pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Program je třeba telefonicky objednat.

Dílny – edukačně, tvořivě, výtvarně zaměřené:

Malá

Program: Předem zveřejněné téma. Také možnost domluvy předem, na Vámi zvolené téma.

Časová dotace:  60 – 90 min

Počet účastníků: max. 20, minimální počet 5

Místo: Pluhovské domy, edukace

Cena: 6 – 17 let 90 Kč; 18 – 24 let 180 Kč; ostatní 220 Kč

Poznámka: Na základě rezervace či objednávky.

Kontakt: herzogova.lenka@npu.cz

                +420 739 918 190

 

Velká

Program: Předem zveřejněné téma. Také možnost domluvy předem, na Vámi zvolené téma - – možno využít k plnění ŠABLON.

Časová dotace:  2,5 – 3 hod.

Počet účastníků: max. 20, minimální počet 5

Místo: Pluhovské domy, edukace

Cena: 6 – 17 let 140 Kč; 18 – 24 let 280 Kč; ostatní 350 Kč

Poznámka: Na základě rezervace či objednávky.

Kontakt: herzogova.lenka@npu.cz

                +420 739 918 190