Informace o dostupnosti objektu pro návštěvníky se speciálními potřebami

Hrad a zámek Bečov bohužel zatím není bezbariérový. Přesto návštěvníkům s postižením nabízíme několik možností jak prohlídku absolvovat.

Hradozámecký areál je díky své členitosti hůře přístupný pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí. Rádi se pokusíme s vaší pomocí zprostředkovat prohlídku jak zámeckých interiérů tak relikviáře sv. Maura. Před plánovanou návštěvou je nutné nás kontaktovat, abychom mohli projednat všechny možnosti. Upozorňujeme, že v areálu se nenachází bezbariérová toaleta.

Informace o dostupnosti objektu zámku pro návštěvníky se speciálními potřebami vypracoval jako součást bakalářské práce Ivan Kalkin.

Informace o dostupnosti památky pro návštěvníky se speciálními potřebami zde

Nevidomým nabízíme možnost speciální prohlídky okruhu relikviáře svatého Maura, která je postavena na dotykovém modelu relikviáře ve velikosti 1:1. S tímto modelem za vámi můžeme také téměř kamkoliv přijet a výklad upravit podle vašich potřeb. 

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.