Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

236

ISBN:

978-80-905631-9-3

catalog printed-publication

0 Kč

Sold out

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 13,59 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 83 

 Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení je určena všem zájemcům o teoretické otázky i praktické možnosti neformálního a informálního učení v historickém prostředí. Přínosná může být například i pro rodiče a prarodiče, kteří hledají možnosti, jak s rodinou či přáteli zajímavě trávit volný čas. Inspirativní náměty k přemýšlení a metodickou podporu by však měla poskytnout zvláště pracovníkům památkové péče a pedagogům volného času.

Certifikovaná metodika Památky nás baví 4: Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací vznikla v rámci projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“ (DF12P01OVV014), který byl podpořen Ministerstvem kultury z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) v letech 2012–2015. Na řešení projektu spolupracovaly Národní památkový ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)