Průvodce architekturou Karlových Varů / Karlovy Vary Architecture Guide

Detailed information

Year:

2012

Place:

Praha

Language:

English, Czech

Number of pages:

512

ISBN:

978-80-87104-63-7

catalog printed-publication

450 Kč

Out of stock

Česko-anglická publikace představuje architektonické dědictví města Karlovy Vary v celé jeho šíři od nejstarších dob až do současnosti. Přináší přehled celkem tří stovek staveb, které reprezentují všechny architektonické styly a významné etapy stavebního vývoje Karlových Varů. Neomezuje se však pouze na stavby historické a chráněné kulturní památky, ale přibližuje čtenáři i stavby polozapomenuté či neprávem opomíjené, a v neposlední řadě i stavby nejnovější, architektonicky zajímavé realizace z poslední doby.

Na začátku knihy je zařazen stručný přehled historického, urbanistického a stavebního vývoje města, následuje hlavní část s heslářem architektonicky hodnotných objektů a na závěr je uvedena mapa města s vyznačenými položkami katalogu, slovník architektů a stavitelů, místní, jmenný a typologický rejstřík a soupis literatury.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)