Zhodnocení návštěvní a stavební sezóny na SHZ Bečov

Letošní návštěvnická sezóna byla kvůli pandemii COVID – 19 o 2,5 měsíce zkrácena, nicméně pro SHZ Bečov byla navzdory osudu úspěšná. Na tento rok připadlo 35. výročí nalezení relikviáře svatého Maura. K oslavě této významné události byla připravena celá řada kulturních i společenských akcí, většina z nich však v důsledku pandemie COVID – 19 musela být zrušena. Zůstala tak jen emitace zlaté investiční mince ČNB s motivem relikviáře sv. Maura, která oslavy zahájila. Následně se v Paříži uskutečnila předpremiéra výstavy „Devět století společné historie“. Oslavy vyvrcholily celostátní výtvarnou soutěží „Relikviář očima dětí“ s vyhlášením výsledků právě v den nálezu relikviáře.

„Ačkoliv sezóna 2020 byla z důvodu pandemie COVID -19 zkrácena o 2,5 měsíce a na většině objektů v porovnání s předešlými lety návštěvnost výrazně klesla, hrad a zámek Bečov navštívilo 73 710 registrovaných návštěvníků, což je jen o 2 347 lidí méně než v loňském návštěvnicky rekordním roce. Bečov se tak dostal poprvé ve své historii mezi TOP 10 nejnavštěvovanějších českých i moravských památek NPÚ“ hrdě připomněl kastelán Tomáš Wizovský.

 

I letos měly proběhnout tradiční akce, jako například noc kostelů či zapojení se do Bečovských městských slavností, bohužel většina byla kvůli pandemii COVID-19 zrušena. Letošní rok byl zahájen novoročním koncertem Jungendchor Maria Rosenkranz Frankfurt pod vedením Jana Polívky. „O jarních prázdninách Karlovarského a Plzeňského kraje se pro návštěvníky mimořádně otevřely brány areálu a pravidelně se tak konaly prohlídky relikviáře svatého Maura. Tato akce byla turisticky velmi úspěšná, a proto plánujeme do budoucna v těchto prohlídkách pokračovat“ říká vedoucí návštěvnického provozu Markéta Kolářová. Následně přišla vládní omezení a brány hradu a zámku Bečov se opět veřejnosti až do 24. května uzavřely. Po znovuotevření následovala nebývale silná sezóna a mohly se konat akce jako Za výbornou známku, do bečovského zámku!, koncert trubadúrky Sar v hradní kapli, pohádka pro děti na zámeckých terasách, Mezinárodní kovářské sympozium či sportovní akce Pohni zámkem! a Běh městem. Podařilo se nám také v rámci edukační činnosti připravit a zrealizovat několik workshopů pro veřejnost: Textilní vzory a historické textilie, Cesta do středověku a Seniorské dopoledne.

I během uzavření areálu se kmenoví zaměstnanci hradu a zámku se věnovali naplno své práci. I přes tyto překážky nadále probíhaly běžné pracovní úkony jako např. vyřizování telefonátů, odpovídání na písemné dotazy, vedení agendy PO a BOZP, kontroly a úpravy průvodcovských textů, třídění fotografií, všeobecný úklid, přejímání a evidence doručeného zboží a mnoho dalšího.  V této mimořádné situaci se kolegyně pokladní, stálé průvodkyně i správkyně sbírek nezištně připojily k celorepublikové akci šití roušek, které jsme v první vlně distribuovali primárně mezi vlastní zaměstnanci a jejich rodiny, následně pak externím spolupracovníkům např. bezpečnostní službě SBS IVA střežící areál.

Na letošní rok vycházelo výročí 35 let od znovunalezení relikviáře svatého Maura. K oslavám byla naplánována celá řada doprovodných akcí, většina se však z důvodu vládních omezení nemohla konat. ZŠ Doudleby nám na zahájení významné sezóny zapůjčila relikviář svatého Maura, který vyrobili v roce 2007 tehdejší páťáci pod vedením paní učitelky Brodinové. Česká národní banka vyhlásila v březnu 2019 Cenu na návrh zlaté mince ČNB z cyklu Hrady. Motivem pro tuto investiční minci se stal hrad a zámek Bečov nad Teplou. Bankovní rada ČNB na svém jednání v červnu 2019 vybrala k realizaci návrh pana Luboše Charváta. Emise se uskutečnila 26. května 2020, kdy také měla být mince v areálu SHZ Bečov za přítomnosti významných státních představitelů prezentována. Na jaře 2020 byla vyhlášena výtvarná soutěž Relikviář očima děti. Jejím pořadatelem byl Státní hrad a zámek Bečov ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary, p. o. a Základní školou a střední školou Karlovy Vary. Soutěže se mohli zúčastnit žáci všech typů základních škol ve věku od 6 do 15 let a to ve třech kategoriích A) 6-9 let, B) 10-15 let, C) žáci se speciálními potřebami: s mentálním postižením. Vítězná díla a odkaz na virtuální prohlídku celé výstavy naleznete na našich webových stránkách https://www.zamek-becov.cz/cs/detske-a-edukativni-programy/Vytvarna-soutez-relikviar-ocima-deti. Díky Květoslavě Kůsové z Muzea Policie ČR se podařilo navázat kontakt s Janem Gajdošíkem a Ladislavem Stodolou, posledními žijícími přímými aktéry pátrání a vyzvednutí objeveného relikviáře sv. Maura.

Správa státního hradu a zámku přichytala na Dny evropského dědictví v září 2020 mezinárodní výstavu „Devět století společné historie“, která měla proběhnout v belgickém městečku Florennes, rodišti relikviáře svatého Maura. Vzhledem k situaci byla tato výstava o rok odložena a v letošním roce však alespoň úspěšně a s velkým ohlasem proběhla její předpremiéra v Českém centru v Paříži.

Na jaře 2019 byla započata stavební obnova tvz. Pluhovských domů, kde vznikne v roce 2021 nová interaktivní expozice relikviáře svatého Maura, multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro workshopy, nová pokladna s rozšířeným zázemím pro prodej suvenýrů, šatnou, sociální zázemím pro návštěvníky a v neposlední řadě také kavárna ve francouzském stylu odkazující na poslední frankofonní šlechtické majitele. „V letošním roce byly provedeny mimo jiné tyto práce: rozvody vzduchotechniky a instalace tepelných čerpadel. Byly dokončeny stropní konstrukce, hrubé podlahy a rozvody vnitřních sítí, kde zbývá již pouze osadit koncová zařízení. Jsou dokončeny všechny stavební úpravy dispozic, opravy oken a prostory jsou omítnuty. Byla zahájena oprava fasádních omítek, která ale z klimatických důvodů bude dokončena až v roce 2021. V letošním roce bude ještě dokončeno předláždění nádvoří. Sečteno, podtrženo, v roce 2020 proběhly práce, které ke konci října stály bezmála 37 miliónů korun. Předpokládáme, že do konce roku překročí objem prací 40 mil. Kč. Asi nejnáročnější bylo zajistit koordinaci všech sítí v objektu, splnit všechny bezpečnostní požadavky na stavbu a reagovat na aktuální situace a problematiky, které z nejrůznějších důvodů neřešila projektová dokumentace." dodává externí správce stavby Ing. Volný.

Nezahálelo se ani ve zbytku areálu, svépomocně se rekonstruovala část fasády bývalé konírny s opravou střechy, okapu a komínu, pokračovalo se v pracích zpevňování hradního svahu půdopokryvnou zelení, odbornou sanací skal pod okružní komunikací a nad přístupovou cestou ke hradu, výrobou a osazení palmet pod Pluhovskými domy, opravou zdi a přípravy na dřevěný plot v hradním parku, vyřešením havárie na zámecké věži, doplněním schodiště a výsadbou zeleně pod protipožární nádrží (bývalý domek zámeckého zahradníka), vč. připojení objektu na systém EZS.

I přes uzavření a omezující vládní nařízení nedošlo k omezení intenzivní stavební aktivity za více než 160 milionů korun a i nadále probíhají přípravy budoucí expozice relikviáře svatého Maura, tak aby v následující návštěvnické sezóně bylo možné zpřístupnit dosud uzavřenou část horního areálu s hradním nádvořím a přivítat první návštěvníky v obnovených Pluhovských domech. Velké poděkování za zvládnutí náročné sezóny v mimořádně obtížných podmínkách patří všem pracovníků správy SHZ Bečov, externí ostraze SBS IVA, průvodcům a průvodkyním, stejně jako dodavatelským firmám a všem přátelům hradu a zámku Bečov.

Tisková zpráva ke stažení

Fotografie ke stažení